152 resultaten
pagina
Beeld van ...Uitgever/jaarKwaliteit PrijsAfbeelding
RAUWERD. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
OOSTERMEER.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
WINSUM. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 75,00
NIEUWLAND. KerkKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
LEEUWARDEN. Stadsplattegrond.C Claesz / L Guicciardini, 1609Uitmuntend€ 135,00
KOLLUM. WESTERGEEST.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
Assen. Wintergezicht.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 50,00
FRANEKER. Profielgezicht op de stad.L Guicciardini, circa 1616Zeer goed€ 50,00
HEERENVEEN. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 65,00
HARLINGEN. Havenpoort en Franekerpoort.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 60,00
JORWERD. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
FRANEKER. Noorderpoort en Donjumer poort.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
GORREDIJK. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
TJERKWERD. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
BOLSWARD. Stadsplattegrond.J Blaeu, 1649Uitmuntend€ 240,00
BOLSWARD. Broerekerk en Kapel der Mirakelen.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
Meppel.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 45,00
Harlingen.Vanaf het Zuiderhavenhoofd.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 50,00
DRONRIJP. KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 50,00
FRANEKER. 'Hooge School' en Labaratorium.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
FRANEKER.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 45,00
GOUTUM en SWICHUMKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
Groningen. Grote markt en Stadhuis.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 85,00
Groningen. Academie.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 60,00
ARUM. Dorpsgezicht.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 80,00
BAARD.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 80,00
IJLST. Stadsplattegrond.F Valegio, 1590Zeer goed€ 75,00
BALLUM. Ameland. KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 45,00
BEETSTERZWAAG.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
BALLUM. Ameland. Camminghaslot.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 35,00
BERLIKUM. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
BOLSWARD.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 45,00
BURGWERD.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 80,00
HARLINGEN. 's 'Lands Magazijn'KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 90,00
HEERENVEEN.Gezicht op de kerk.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 110,00
KIMSWERD. (Hichtum). Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
HOLLUM. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
SINT JACOBIPAROCHIE.Gezicht op het dorp.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
JOURE.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 45,00
KOUDUM.Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
LEEUWARDEN.ITirion, circa 1760Uitmuntend€ 35,00
LEEUWARDEN. Gedeputeerde staten.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
Leeuwarden. Paleis van Justitie.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 30,00
Leeuwarden.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 50,00
LEEUWARDEN. Stadsweeshuis en Sint Anthonie Gasthuis.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 45,00
MAKKUM. PINGJUM. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 60,00
MENALDUM. KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 40,00
OOSTEREND. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
OOSTEREND. Gezicht op het dorp.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 75,00
OOSTERLITTENS.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 75,00
SEXBIERUM. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
SNEEK. JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 50,00
TZUM. DONGJUM. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
WINSUM.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
DOKKUM. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
DRIEZUM. RINSMA STATE. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
FRANEKER. Stadsplattegrond.W J Blaeu / L Guicciardini, 1613Zeer goed€ 60,00
FRANEKER. Ooster- en Westerpoort.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
FRANEKER. Gezicht op de stad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 25,00
HEEG. 'Langs het water te zien'KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 90,00
Groningen. Grote Markt en Martinikerk.JL Terwen / GB van Goor, 1858Uitmuntend€ 90,00
FRANEKER. Stadsplattegrond.J van Meurs / L Guicciardini, 1660Zeer goed€ 50,00
HARLINGEN. Stadsplattegrond.J van Meurs / L Guicciardini, 1660Zeer goedverkocht
STAVOREN. Stadsplattegrond.J Blaeu, 1649Uitmuntend€ 220,00
COEVORDEN. W Baudartius, 1622Uitmuntend€ 50,00
HARLINGEN. Stadsplattegrond.J Blaeu, 1649Uitmuntend€ 290,00
DELFZIJL.J Blaeu, 1649Uitmuntend€ 125,00
ASSEN.J de Groot, 1792Uitmuntend€ 70,00
COEVORDEN. Coeverden. J Blaeu, 1649Zeer goed€ 75,00
COEVORDEN. Coeverdia obsessa et capta (...).J Blaeu, 1649Uitmuntend€ 100,00
LEEUWARDEN. Stadsplattegrond.H de Leth, 1740Uitmuntend€ 50,00
STAVOREN.D de Jong / M Sallieth, 1802Zeer goed€ 230,00
LEEUWARDEN. Schaatswedstrijd vrouwen.E Maaskamp, 1816Uitmuntend€ 70,00
BOLSWARD. DOKKUM.J Peeters & C Bouttats, 1674Uitmuntend€ 110,00
COEVORDEN.J Peeters & C Bouttats, 1674Uitmuntend€ 95,00
OOSTERWIERUM. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
BOLSWARD. Blauwpoort en Sint JanspoortKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
HALLUM: Sytjema State/ Huis van BerouwKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
HINDELOOPEN.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
WORKUMKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
OLDEBOORNKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
JOUREKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
LEEUWARDEN. Kamminga State en Kamminge BurgKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
LEEUWARDEN. Onze Lieve Vrouwepoort en WirdumerpoortKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
LEEUWARDEN. Tuinsterpoort en HoeksterpoortKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
LEEUWARDEN. Lange Pijp en BlokhuisKF Bendorp, 1793Zeer goed€ 50,00
LEEUWARDEN: Waag en Grote KerkKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
LEEUWARDEN: Westerkerk en Armenhuis.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
NES. AmelandKF Bendorp, 1793Zeer goed€ 50,00
RIED en PEINSKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
FRANEKER: Diaconieweeshuis en Armenhuis.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
SNEEK: Noorderpoort en Oosterpoort.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 40,00
WONS en ZURICHKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
BOLSWARD: Snekerpoort en Zanetster poortKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
BOLSWARD: Stadhuis en Hooghuis.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 50,00
BOLSWARD: Sint Anthoniegasthuis en WeeshuisKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
MOLKWERUM en WARNSKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
IJLST: van en naar "De Zyl" te zien.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
IJLST: Stadhuis en WaagKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
STAVOREN: Zuiderpoort en Stadhuis.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
SNEEK: Stadhuis en Broerekerk.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
AKKRUMKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
HITZUM en BOERKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
LEMMER: Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
SLOTEN: Stadhuis, Kerk en Stadsherberg KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
SLOTEN: Snekerpoort en Lemsterpoort.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
SLOTEN: Koepoort en Wyckeler poortKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
SNEEK: De Waag.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 90,00
STAVOREN: HavenKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 50,00
WOMMELS: Langs de trekvaart te zien.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
HEEGKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
LEMMER: Naar de grote lantaarn te zienKF Bendorp, 1793Zeer goed€ 90,00
LEEUWARDEN: KanselarijKF Bendorp, 1793Zeer goed€ 45,00
LEEUWARDEN: Stadhouderlijke hof.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 45,00
LEMMERKF Bendorp, 1793Zeer goed€ 90,00
DOKKUM: Halvemaanspoort en Haven.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 90,00
BURDAARDKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
GOUTUM: Drinkuitsma state.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 80,00
MAKKUM. Van De Zijl te zienKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 90,00
BOLSWARD. Gezicht van de markt op de kerk.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 80,00
HINDELOOPENKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 90,00
OOSTERLITTENSKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
WEIDUM: Kerk.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
BAARD: Langs het Terp.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
SCHARNEGOUTUMKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
GROUWKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
DEERSUMKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
ROORDAHUIZUMKF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
JORWERD: Kerk.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
RAUWERD.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 40,00
GRONINGEN. 'Botteringe-Boog en gedeelte der Ossemarkt.'J de Groot, 1794Uitmuntend€ 65,00
GRONINGEN. Vismarkt en A-kerk.J de Groot, 1794Uitmuntend€ 80,00
COEVORDEN. Ontzet 1594 door MauritsJJ Orlers & H van Haestens, 1624Uitmuntend€ 60,00
ALLINGAWIER en PARREGA.I Tirion, circa 1785Uitmuntend€ 60,00
HEERENVEEN en OLDEBOORN.J van Beek / Saakes, 1808Uitmuntend€ 70,00
TZUM. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 25,00
TZUMMARUM. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 75,00
SINT ANNAPAROCHIE en VROUWENPAROCHIE. KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 45,00
BERGUM.K F Bendorp, 1793Uitmuntend€ 30,00
WITMARSUM / PARREGA.KF Bendorp, 1793Zeer goed€ 45,00
RINSUMAGEEST. Twee gezichten op een blad.KF Bendorp, 1793Uitmuntend€ 40,00
Groningen. St. Martini KerkHR Roelfsema / Dr. EJ Diest Lorgion, 1852Zeer goed€ 85,00
Groningen. Het Oude Raad en Wijnhuis.HR Roelfsema / Dr. EJ Diest Lorgion, 1852Zeer goed€ 65,00
Groningen. Het planten van den Vrijheidsboom op de Groote Martk den 14 Februarij 1793HR Roelfsema / Dr. EJ Diest Lorgion, 1852Zeer goedverkocht
GRONINGEN. 'Het Provincie-huis en gedeelte der Groote Kerk' J de Groot, 1794Uitmuntend€ 75,00
Groningen. Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectief.G Braun & F Hogenberg editie Janssonius, 1652Uitmuntend€ 550,00
Groningen. Stadhuis.HR Roelfsema / Dr. EJ Diest Lorgion, 1852Uitmuntend€ 65,00
Harlingen.D de Jong / M Sallieth, 1802Uitmuntend€ 240,00
Workum. Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectief.J Blaeu, 1649Uitmuntend€ 120,00
Sneek. Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectief.G Braun & F Hogenberg, 1588Uitmuntend€ 90,00
Dokkum. Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectiefG Braun & F Hogenberg, 1588Uitmuntend€ 70,00
IJlst. Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectiefG Braun & F Hogenberg, 1588Uitmuntend€ 70,00
Als cartografisch antiquariaat en specialist in oude prenten van Nederland heeft Dat Narrenschip een grote collectie antieke kaarten van de Friese steden, Groningen en Coevorden en antieke prenten van steden en dorpen uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Of u nu op zoek bent naar een antieke stadsplattegrond van Leeuwarden, Groningen, Harlingen of Sneek of naar een oude prent van Dokkum, Franeker of een dorp uit Friesland of Groningen , op onze website vindt u een ruime sortering antieke stadsplattegronden en aanzichten van steden en dorpen. Bij de oude stadsplattegronden zowel van beroemde cartografen en uitgevers uit de bloeiperiode van de stadscartografie als Braun & Hogenberg, Guicciardini, Blaeu, en Janssonius als van menig laat 17e eeuws of 18e eeuws cartograaf en uitgever als Nicolaas Visscher, de Wit, Covens & Mortier, Tirion, de Leth, Homann en Seutter. Bij de antieke stedenprenten, belegeringen en dorpsgezichten eveneens van Braun & Hogenberg, Guicciardini, Aitzinger, Baudartius en Blaeu uit de oudste periode. Uit de 18e eeuw, de bloeitijd van de oude topografische prenten, vindt u talrijke antieke prenten van beroemde tekenaars en uitgevers als Spilman, Pronk, Bendorp, Tirion en Philips.