Amstelveen De Hollandsche Veenen na 't Dorp Amsterveen te zien - JC Philips - 1741

Amstelveen De Hollandsche Veenen na 't Dorp Amsterveen te zien - JC Philips - 1741

Normal price
Sold
Offer price
€160.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #2852

Afbeelding van de Hollandsche Veenen na 't Dorp AMSTERVEEN te zien, met de wyze van het Turf maken.
Handgekleurde kopergravure uit 1741, getekend en gegraveerd door J.C. Philips. Uitgegeven te Amsterdam door Isaak Tirion.
Hoogte 16,5 cm; breedte 28,3 cm.


Al onze artikelen zijn originele kaarten, prenten en boeken, vervaardigd, en/of uitgegeven door de aangegeven cartografen en of uitgevers, in of omtrent (ca.) het aangegeven jaartal. Een certificaat van authenticiteit wordt op verzoek bijgeleverd. Stuur hiervoor een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl.


This card appears in the following collections: