17 provinciën - JA Colom - 1660

17 provinciën - JA Colom - 1660

Normal price
$276.00
Offer price
$276.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #4248

Belgium Sive Inferior Germania

Oude, antieke landkaart van de XVII provinciën. Het westen boven. Titelcartouche links; rechts onder schaalstok in kader; in de Noordzee een windroos en spelende zeenimfen. Rugzijde blank.
Fraai oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven in 1660 te Amsterdam door Jacob Aertsz. Colom in De Vyerighe Colom. Klaer vertoonende in vyftich onderscheydene curieuse caarten de XVII Nederlantsche Provincien (...).
Hoogte 16 cm.; breedte 22,5 cm.


Al onze artikelen zijn originele kaarten, prenten en boeken, vervaardigd, en/of uitgegeven door de aangegeven cartografen en of uitgevers, in of omtrent (ca.) het aangegeven jaartal. Een certificaat van authenticiteit wordt op verzoek bijgeleverd. Stuur hiervoor een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl.


This card appears in the following collections:

document.addEventListener('contextmenu', function(e) { e.preventDefault(); alert('Right-click is disabled on this site.'); });