17 provinciën Netherlands Map of the XVII Provinces - Louis Charles Desnos - 1766

17 provinciën Netherlands Map of the XVII Provinces - Louis Charles Desnos - 1766

Normal price
Sold
Offer price
€280.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #10

Les Pays Bas Francois, Autrichiens, et Hollandois, Divisés en Provinces Civiles et Ecclésiastiques.
Oude, antieke landkaart van de zeventien provinciën. Links boven titel in een ronde cartouche met Mercurius-kop en bladmotieven. Links en rechts van de kaart toelichtende tekst in het Frans. De kaart wordt omringd door een schilderijlijst van een aparte koperplaat.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven te Parijs in 1766 door Louis Charles Desnos in Atlas general civil et ecclesiastique, methodique et elementaire (...), Brion de la Tour. 
Hoogte 39 cm. 
(incl. omringende sierlijst); breedte 56,5 cm.
REF.: H.A.M. van der Heijden: Oude kaarten der Nederlanden, 1548- 1794, deel II, kaart 289 eerste staat.Al onze artikelen zijn originele kaarten, prenten en boeken, vervaardigd, en/of uitgegeven door de aangegeven cartografen en of uitgevers, in of omtrent (ca.) het aangegeven jaartal. Een certificaat van authenticiteit wordt op verzoek bijgeleverd. Stuur hiervoor een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl.


This card appears in the following collections: