Amsterdam Spui Maagdenhuis UvA - J Bulthuis & D Vrijdag - 1792

Amsterdam Spui Maagdenhuis UvA - J Bulthuis & D Vrijdag - 1792

Normal price
€180.00
Offer price
€180.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #8068

Bediening van het Heilig Sacrament des Vormsels, door zijne Excellentie Cesar, Graave van Brancadora, Aartsbisschop van Nisibi, Oversten der Missie; in de Kerk van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam, op den 8sten Junij 1792.
Kopergravure uit 1792 door Daniël Vrijdag, naar een tekening van Jan Bulthuis. Rugzijde blank.
Zeldzame gravure. 
Hoogte (incl. tekst onder de afbeelding) 37 cm.; breedte 41 cm.

Al onze artikelen zijn originele kaarten, prenten en boeken, vervaardigd, en/of uitgegeven door de aangegeven cartografen en of uitgevers, in of omtrent (ca.) het aangegeven jaartal. Een certificaat van authenticiteit wordt op verzoek bijgeleverd. Stuur hiervoor een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl.


This card appears in the following collections:

document.addEventListener('contextmenu', function(e) { e.preventDefault(); alert('Right-click is disabled on this site.'); });