AMSTERDAM Stadsplattegrond - H van Waesberge en S en P Schouten - 1748

AMSTERDAM Stadsplattegrond - H van Waesberge en S en P Schouten - 1748

Normal price
€370.00
Offer price
€370.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #92

Amsterdam Gelijck die geweest is tot den jare 1658.
Oude, antieke prent van Amsterdam. Stadsplattegrond van de stad omstreeks 1650, voor de laatste uitlegging. De afbeelding van de stad is overeenkomstig met de kaarten van Boxhorn, Blaeu en Merian. Links boven naast de titel het wapen van Amsterdam. Onderaan cartouche met legenda. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1748 te Amsterdam door Hendrik van Waesberge en Salomon en Petrus Schouten in Handvesten; ofte privilegien ende octroyen; mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam (…) tot den eersten Febr. 1747 vervolgt.
Hoogte 29 cm.; breedte 37 cm.   

This card appears in the following collections: