Frankrijk Frans-Vlaanderen Lille France - JA Colom - 1660

Frankrijk Frans-Vlaanderen Lille France - JA Colom - 1660

Normal price
$89.00
Offer price
$89.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #8208

La Flandre Gallicane, (...).

Oude, antieke landkaart van Frans-Vlaanderen met Rijssel in het centrum van de kaart. Titelcartouche met schaalstokken rechts onder. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1660 te Amsterdam door Jacob Aertsz. Colom in De Vyerighe Colom. Klaer vertoonende in vyftich onderscheydene curieuse caarten de XVII Nederlantsche Provincien (...).
Links een plooi (geen drukkersvouw) in het blad; overigens uitstekend.
Hoogte 15 cm; breedte 22 cm.


Al onze artikelen zijn originele kaarten, prenten en boeken, vervaardigd, en/of uitgegeven door de aangegeven cartografen en of uitgevers, in of omtrent (ca.) het aangegeven jaartal. Een certificaat van authenticiteit wordt op verzoek bijgeleverd. Stuur hiervoor een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl.


This card appears in the following collections:

document.addEventListener('contextmenu', function(e) { e.preventDefault(); alert('Right-click is disabled on this site.'); });