Haarlem Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectief - M Boxhorn - 1634

Haarlem Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectief - M Boxhorn - 1634

Normal price
€220.00
Offer price
€220.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #1334

Haerlem
Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Linksonder titelcartouche met beknopte legenda; linksboven het stadswapen; rechtsonder schaalstok.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1634 te Amsterdam in TONEEL ofte BESCHRYVINGE Der Steden van HOLLANDT Waer in haer Beginselen, Voortganck, Privilegien, Historie ende Gelegentheyt vervat worden int Latyn beschreven by MARCVS ZVERIUS BOXHORNIUS...
Hoogte 15 cm; breedte 22,8 cm

This card appears in the following collections: