Holland Waterland en Watergraafsmeer - JA Colom - 1660

Holland Waterland en Watergraafsmeer - JA Colom - 1660

Normal price
€120.00
Offer price
€120.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #4612

Caerte van WATERLAND, vertoonende de gelegentheyt der Meeren onlangs bedyckt als Buyckslooter Broecker en Belmer Meer / Watergraefsmeer anders genaempt de DIEMERMEER
Twee kaarten op één blad. Op de kaart links Waterland, op de kaart rechts Watergraafsmeer. Elk kaartje is voorzien van een schaalstok en een kompasroos. Rugzijde blank.
Miniem wormgaatje, overigens uitstekend.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1660 te Amsterdam door Jacob Aertsz. Colom in De Vyerighe Colom. Klaer vertoonende in vyftich onderscheydene curieuse caarten de XVII Nederlantsche Provincien (...).
Hoogte 17 cm; breedte 22 cm.  

This card appears in the following collections: