India Malabarkust - F Valentijn - 1724

India Malabarkust - F Valentijn - 1724

Normal price
$287.00
Offer price
$287.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #4896

MALABAR PARS
Zeekaart van de Malabarkust, ook wel Peperkust genaamd, in het zuidwesten van India. Met vermelding van de belangrijkste VOC-vestigingen aan deze kust. In het westen een kompasroos; schaalstokken linksonder. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1724-1726 te Dordrecht door Joannes van Braam en Gerard Onder de Linden in Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydluftige beschryvige der Moluccos ... en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols (...), François Valentyn.
Hoogte 29,5 cm; breedte 37,3 cm.


Al onze artikelen zijn originele kaarten, prenten en boeken, vervaardigd, en/of uitgegeven door de aangegeven cartografen en of uitgevers, in of omtrent (ca.) het aangegeven jaartal. Een certificaat van authenticiteit wordt op verzoek bijgeleverd. Stuur hiervoor een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl.


This card appears in the following collections:

document.addEventListener('contextmenu', function(e) { e.preventDefault(); alert('Right-click is disabled on this site.'); });