Turkse Rijk Ottoman Empire Europe - Louis Charles Desnos - 1766

Turkse Rijk Ottoman Empire Europe - Louis Charles Desnos - 1766

Normal price
$133.00
Offer price
$133.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #8177

Turquie Europeenne, Avec Les Etats qui en sont Tributaries, et les Sieges des Eglises Chretiennes, (...).
Oude, antieke landkaart van het Europese deel van het Ottomaanse Rijk. Rechts onder titelcartouche, links boven de schaalstokken. De kaart wordt omringd door een schilderijlijst van een aparte koperplaat.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven te Parijs in 1766 door Louis Charles Desnos in Atlas general civil et ecclesiastique, methodique et elementaire ..., Brion de la Tour. 
Hoogte (incl. omringende sierlijst) 35 cm.; breedte 39 cm.

Al onze artikelen zijn originele kaarten, prenten en boeken, vervaardigd, en/of uitgegeven door de aangegeven cartografen en of uitgevers, in of omtrent (ca.) het aangegeven jaartal. Een certificaat van authenticiteit wordt op verzoek bijgeleverd. Stuur hiervoor een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl.


This card appears in the following collections:

document.addEventListener('contextmenu', function(e) { e.preventDefault(); alert('Right-click is disabled on this site.'); });