Walcheren - Wed Ottens - circa 1720

Walcheren - Wed Ottens - circa 1720

Normal price
€560.00
Offer price
€560.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #3316

 

Nieuwe Kaart van het Eiland WALCHEREN zynde het vermakelykste gedeelte van het Graafschap van ZEELAND zeer naauwkeurig afgedeelt in de Iurisdictien der Steeden en Districten der Dorpen en Heerlykheden
Oude, antieke landkaart van Walcheren. Titelcartouche links onder; schaalstok links boven; in het water rondom diverse schepen. Rugzijde blank.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven omstreeks 1720 te Amsterdam door de weduwe Ottens en Zn.
Hoogte 46,5 cm; breedte 53 cm.


Al onze artikelen zijn originele kaarten, prenten en boeken, vervaardigd, en/of uitgegeven door de aangegeven cartografen en of uitgevers, in of omtrent (ca.) het aangegeven jaartal. Een certificaat van authenticiteit wordt op verzoek bijgeleverd. Stuur hiervoor een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl.


This card appears in the following collections:

document.addEventListener('contextmenu', function(e) { e.preventDefault(); alert('Right-click is disabled on this site.'); });