ZUID-AFRIKA, MOZAMBIQUE - P Kolbe / B Lakeman - 1727

ZUID-AFRIKA, MOZAMBIQUE - P Kolbe / B Lakeman - 1727

Normal price
€290.00
Offer price
€290.00
Shipping costs will be calculated at checkout.

PRODUCT: #4922

 

CAARTE van de Oost-kust van AFRICA, van MOSAMBIQUE tot digt aan KAAP DE GOEDE HOOP.
Titel rechtsonder; links daarvan de schaalstok. Ten westen van Madagascar een kompasroos. Gedetailleerde kaart van oostelijk Zuid-Afrika en Mozambique. Rugzijde blank. Afgezien van enkele kleine professioneel dichtgezette scheurtjes in de marges links en rechts in uitstekende staat.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1727 te Amsterdam door Balthazar Lakeman in Naaukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop; behelzende een zeer omstandig verhaal van den tegenwoordigen toestant van dat vermaarde Gewest, (..) nevens een geleerde beschryving van het Klimaat en den Aart van dat Landschap; van deszelfs dieren, visschen, vogelen, planten, kruiden (..) waar by nog komt een zeer nette en uit eige ondervinding opgemaakte beschryving van de oosprong der Hottentotten(..) Peter Kolbe.
Hoogte 29,8 cm.; breedte 38 cm.

This card appears in the following collections: