Prijs € 90,00Uitmuntendproduct #1254

PJ Lutgers / Desguerrois & Co, 1836

BREUKELEN. Vrede en Rust.

Afbeeldingen:klein - grootVrede en Rust nabij Breukelen.
Litho, uitgegeven door Desguerrois & Co. De litho is door de firma Desguerrois & Co gedrukt op chine appliqué. Tekenaar: Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1836 in Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers.
Hoogte 18,5 cm.; breedte 23,2 cm.