Prijs € 430,00Zeer goedproduct #2478

JP Saenredam / WJ Blaeu / L Guicciardini, 1612

Holland.

Afbeeldingen:klein - groot

Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt, Midtsgaders het landt van Utrecht, de deelen en houcken van andere landen annex hollant gelegen, Ende 'tselue landt naest beleythebben, Perfect gemaect nade jegenwoirdige situatie en gelegentheyt Kaart van het graafschap Holland.
Het oosten boven. Titel in fraaie rolwerkcartouche onderaan, met onder deze cartouche vermelding van de maker: Jan Pieter Saenredam. Linksonder kader met schaalstokken bekroond door een passer. In de Zuiderzee een kompasroos en diverse schepen; in de Noorzee eveneens enkele schepen en een zeemonster. Rugzijde blank.
Aan de linkerzijde een professionele restauratie.
Handgekeurde kopergravure, vervaardigd door Jan Pietersz. Saenredam in 1589 en uitgegeven in 1612 door Willem Jansz. Blaeu te Amsterdam in Beschryvinghe van alle de Nederlanden; (...). , Lodovico Guicciardini.
Hoogte 25,5 cm; breedte 36,2 cm.