Prijs € 160,00Uitmuntendproduct #3185

P Fouquet, 1783

Amsterdam. Singel. Jan Rodenpoortstoren.

Afbeeldingen:klein - groot

GEZICHT van de JAN-ROODEN-POORTS-TOOREN te Amsterdam.
Titel eveneens in het Frans.
Kopergravure, uitgegeven in 1783 te Amsterdam in Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet junior. Graveur: Paulus van Liender, 1760. Tekenaar: Jan de Beijer. 
Hoogte 28 cm; breedte 33 cm.