Prijs € 40,00Uitmuntendproduct #3857

KF Bendorp, 1793

FRANEKER: Diaconieweeshuis en Armenhuis.

Afbeeldingen:klein - groot

DIAKENIJE WEESHUIS TE FRANEKER./ T' STADS ARME HUIS TE FRANEKER.

Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte: 16 cm. Breedte: 10 cm.