Prijs € 70,00Uitmuntendproduct #3935

KF Bendorp, 1793

AMSTERDAM. Latijnse school en Kweekschool voor de Zeevaart

Afbeeldingen:klein - groot

LATYNSCHE SCHOOL te AMSTERDAM./ KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART ALDAAR.

Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte:16 cm. Breedte: 10 cm.