Catalogus > Landkaarten van Nederlandse provincies, gewesten > Holland. Kaart met overzicht van alle polders.
Prijs € 480,00Uitmuntendproduct #5878

JJ Ligtenberg / C van Baarsel, 1821

Holland. Kaart met overzicht van alle polders.

Afbeeldingen:klein - groot

Kaart, aanwijzende de drooggemaakte meren en plassen zoo als dezelve zich bevinden in het jaar 1820.
Kaart met weergave van alle polders (groen) in Noord- en Zuid-Holland in 1820. De kaart toont ook de (nog) niet drooggemaakte plassen en meren. Titel en naam van de kartograaf, J.J. Ligtenberg, in ovaal rechts onder. Schaalstokken midden onder. Rugzijde blank.
Oudtijds gekleurde kopergravure door C. van Baarsel, uitgegeven in 1821 te Amsterdam en Den Haag door de gebr. van Cleef in de atlas behorende bij Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemmer-Meer, F.G. Baron van Lynden van Hemmen.
Hoogte 74 cm.; breedte 35 cm.