Prijs € 300,00Uitmuntendproduct #6598

F Valentijn, 1724

Indonesië. Banda Neira.

Afbeeldingen:klein - groot

Het Eyland Neira, en het Casteel Nassau mitsgaders Belgica.
Titel op banderol bovenaan. Onder de prent een legenda (1-12). Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1724-1726 te Dordrecht door Joannes van Braam en Gerard Onder de Linden in Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydluftige beschryvige der Moluccos ... en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols (...), François Valentyn.
Hoogte 29,5 cm; breedte 57,5 cm.