Prijs € 40,00Uitmuntendproduct #3910

KF Bendorp, 1793

ROTTERDAM. Armenhuis en Diaconieschool

Afbeeldingen:klein - groot

ARMEN HUIS te ROTTERDAM./ DIACONIE SCHOOL ALDAAR.

Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte 16 cm.; breedte 10 cm.