Prijs € 430,00Uitmuntendproduct #4192

F Halma, 1725

Zeeland.

Afbeeldingen:klein - groot

ZEELAND
Oude, antieke landkaart van het graafschap Zeeland. Titelcartouche met wapen van Zeeland en schip links boven. In de Noordzee een windroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1725 te Leeuwarden door H. Halma in F. Halma's Toonneel der Vereenigde Nederlanden en Onderhoorige Landschappen.
Hoogte 33 cm.; breedte 43 cm.