Historische topografische kaarten

Door de eeuwen heen hebben cartografen diverse en uiteenlopende voorstellingen van de wereld en de verschillende landen en gebieden gemaakt. De technologie die wij nu hebben, maakt het ons mogelijk een precieze uitlijning van de wereld te zien. Historische topografische kaarten geven echter het beeld weer dat de mensheid in de desbetreffende tijd had. Dankzij het vernuft en de noeste arbeid van cartografen, etsers en drukkers van weleer komt hun wereld nog steeds tot ons.

Goed onderhouden

De historische topografische kaarten die wij aanbieden dateren van de 16de tot de 19de eeuw en geven een prachtig beeld van die tijden weer. Al deze kaarten zijn goed bewaard gebleven en u koopt deze dan ook in goede kwaliteit. Ons lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren en de International League of Antiquarian Booksellers onderstreept deze garantie.

Contact

Bij Dat Narrenschip kunt u de mooiste en meest bijzondere historische topografische kaarten kopen. Onze catalogus vindt u hier, maar u kunt ook contact met ons opnemen om u verder te laten informeren. Doe dit door te bellen naar 06-28146967 of een e-mail naar mail@datnarrenschip.nl te sturen.

Informatiepagina's

document.addEventListener('contextmenu', function(e) { e.preventDefault(); alert('Right-click is disabled on this site.'); });